Растенията около нас


Без водата, въздуха и без растенията животът на Земята би бил невъзможен, защото именно дърветата връщат обратно в атмосферата кислорода- газа, който дишаме.

Първите растения са се появили във водата много, много отдавна.Оттогава те са се разпростаранили навсякъде, дори в горещите пустини и най-студените райони.Като се започне с мъховете по дърветата, познаваме над 400 000 различни растения.Някои от тях нямат нито цветове, нито семе, като водораслите.Други имат семена, а най-често- и цветове.Повечето растения живеят прикрепени, те имат корени.

Можеш ли да различиш едно иглолистно дърво от широколистно?

Първото има тесни листенца, като иглички, винаги зелени.Широколистното има плоски листа, които загубва наесен.

Гигантските секвои са най-големите живи същества.Те могат да достигнат височина 110 метра, и да тежет колкото 20 сини кита.